Chluba i duma Polski

Chluba i duma Polski


Husaria, chluba i duma Polski oraz Litwy pozostaje najskuteczniejszą formacją w dziejach Polski i jedną z najskuteczniejszych w dziejach świata. Przez dwa stulecia wiodła nasze wojska od zwycięstwa do zwycięstwa. Wciąż fascynuje pięknem i unikalnością, o czym może świadczyć prężnie rozwijający się ruch rekonstrukcji historycznej. To między innymi z myślą o uczestnikach tych cyklicznych wydarzeń powstał wyjątkowy album. Oglądam go w podziwem i narodową dumą. Autorzy (Radosław Sikora jest autorem książek i publikacji z zakresu staropolskiej wojskowości i kawalerii a Radosław Szleszyński to badacz i rekonstruktor husarii) dotarli do wielu źródeł, które pozwoliły im zebrać opinie na temat husarii oraz wyobrażeń, które powstały w czasach jej istnienia. Dowiadujemy się, że w opiniach XVII-wiecznych obserwatorów husaria była najlepszą i najpiękniejszą kawalerią świata. Zazdrościli jej obcy monarchowie, podziwiali cudzoziemcy. Dzięki prezentowanym w albumie ilustracjom pochodzącym z XVI, XVII i XVII wieku możemy poznać obyczaje, taktykę i organizację tego rycerstwa. A także zobaczyć, jak naprawdę wyglądali husarzy, zanim dziewiętnastowieczni artyści zafałszowali ich wizerunek. Nie znajdziemy więc w albumie opisów, które stworzono po upadku husarii, a które stały się źródłem utartych stereotypów, jak np. wizerunek kawalerzysty z dwoma wielkimi wyginającymi się nad głową skrzydłami, który miał brać udział w sławnych wiktoriach oręża polskiego. Przedstawione materiały źródłowe pozwalają także na rewizję dotychczasowego datowania tak zwanych klasycznych zbroi husarskich (okazuje się, że nie pochodzą z XVII lecz dopiero z XVII wieku). Podobnie ze skrzydłami, charakterystycznym wyposażeniem husarzy. Prezentowane zdjęcia dowodzą, że w XVI i XVII wieku skrzydła husarzy przybierały rozmaite formy, różnie je mocowano i w różnym celu.

Album zawiera liczne opisy husarii, nigdy dotąd nie zebrane w jednej publikacji a powstałe w epoce istnienia tego rycerstwa. Otrzymujemy pozycję z doskonałymi opracowaniami źródeł, z piękną oprawą graficzną a teksty źródłowe podane są w oryginalnej wersji językowej w tłumaczeniu na j. polski, francuski i angielski. Dzięki temu sława husarii Rzeczpospolitej ma szanse przekroczyć granice.